Köpvillkor

KÖPVILLKOR

1. Allmänt

Dessa villkor tillämpas mellan Frasetti Bakverk AB (Frasetti) och webbutikens användare (Kunden) när kunden beställer/köper produkter i Frasetti webbutik. Genom att beställa/köpa produkter i webbutiken godkänner Kunden dessa villkor och förbinder sig att följa dem. Frasetti förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor genom att meddela ändringarna i webbutiken. Kunden godkänner för var tid gällande villkor vid beställning/köp i webbutiken.

2. Kundtjänst
Frasetti Bakverk AB, Hantverkargatan 28-30, 232 34 Arlöv. Telefon 040-430011. E-post: butik@frasetti.se

3. Webbutiken är en del av
Frasetti Bakverk AB, Organisationsnummer: 556112-2331. Säte: Arlöv

4. Webbutikens användning och personuppgifter
Kunden måste vara minst 18 år gammal för att göra beställningar i webbutiken. I webbutiken går det att göra engångsbeställningar genom att ange de efterfrågade uppgifterna i webbutiken. För att göra en beställning i webbutiken måste Kunden ha en aktiv e-postadress och ett telefonnummer samt ange de efterfrågade uppgifterna i webbutiken. Kunden ansvarar för att uppgifterna som denne lämnar till Frasetti i webbutik är korrekta och aktuella. Frasetti behandlar Kundernas personuppgifter som personuppgiftsansvarig i enlighet med vad för var tid gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter tillåter och förpliktigar.

Om en person i webbutiken har lagt en produkt i sin kundvagn, fyllt i sin kontaktinformation och klickat på ”Fortsätt till leveranssätt”, men överger kundvagnens innehåll utan att betala, behandlar Frasetti personens uppgifter för att till personen skicka ett servicemeddelande, dvs. en påminnelse om att inköpet inte har slutförts.
Mer information om behandling av personuppgifter finns i Frasetti integritetspolicy.

5. Beställning
I webbutiken kan du göra engångsbeställningar av varor. Varor beställs i webbutiken genom att lägga dem i kundvagnen och betala dem i webbutikens kassa eller på plats vid avhämtning av produkten.

Kunden uppmanas att kontrollera innehållet i kundvagnen innan beställningen slutförs. En bindande, betalningspliktig beställning uppstår när kunden skickar sin beställning i webbutiken. Därefter skickas en beställningsbekräftelse och aktuella köpevillkor automatiskt till kundens e-postadress när beställningen har tagits emot.
I webbutiken kan det även finnas tillägg vars pris inte på förhand exakt kan anges och/eller Kunden kan ange önskemål vilket kan komma att påverka det slutliga priset på beställd produkt. Frasetti meddelar i sådana fall Kunden att en kostnad tillkommit på beställd produkt i den mån det går. Frasetti förbehåller sig rätten att annullera en beställning eller delar av den även efter det att beställningsbekräftelsen har skickats.

6. Tillgång
Frasetti strävar efter att alltid ha korrekt och aktuell information om produkterna i webbutiken men kan inte garantera uppgifternas korrekthet och att produkterna är tillgängliga. Vissa produkter i webbutiken är så kallade säsongsprodukter, som endast säljs i begränsat antal. Produkter som presenteras i webbutiken kan även vara slut för tillfället eller slutsålda.

Det kan hända att tillgängligheten för en vara som visas i webbutiken och i kundvagnen ändras före eller efter betalningen. Frasetti kontaktar Kunden ifall det efter beställningens mottagande framkommer att Frasetti tillfälligt eller inte alls kan leverera den beställda varan. Om beställningen inte kan levereras alls, och Kunden inte godtar en ersättningsvara, återbetalar Frasetti hela beställningsbeloppet till Kunden.

7. Priser
Priserna som anges i webbutiken gäller tillsvidare eller under en i förväg meddelad tidsperiod. Priserna anges inklusive svensk mervärdesskatt. Priserna anges exklusive andra eventuella hanterings- och tilläggskostnader, dessa anges separat i webbutikens kassa innan beställningen godkänns. Samma uppdelning visas även på beställningsbekräftelsen som skickas till Kunden.

De priser som anges i webbutiken gäller endast i webbutiken. Frasetti garanterar inte samma priser i Frasetti butiker eller i andra fysiska butiker och webbutiker. Frasetti förbehåller sig rätten att ändra priser och kostnader, dock så att ändringarna inte påverkar redan gjorda beställningar. Om ett felaktigt pris har angetts i webbutiken, och det avviker betydligt från det faktiska priset eller är osedvanligt lågt jämfört med normalpriset, är Frasetti inte bunden av det felaktigt angivna priset.

8. Betalning
Kunden kan betala sin beställning i webbutiken via de betalningsalternativ som anges för Kunden eller på plats i Frasetti butiken, om detta visas som ett alternativ vid utcheckning, i samband med avhämtning av produkten. Kunden debiteras vid köptillfället eller i butiken. Beställningar som betalats i webbutiken bekräftas för tillverkning och avhämtning när betalkortsutgivaren har bekräftat köptransaktionen. I samband med betalningen är det även möjligt att använda eventuella förmånskoder som Frasetti erbjudit Kunden, och som kan ge rätt till produkt- eller beställningsspecifik rabatt.

9. Avhämtning av beställning
Kunden hämtar beställningen på önskat datum och klockslag i vald Frasetti butik. En leveransbekräftelse skickas till Kundens e-postadress. Kunden ska göra en beställning senast en (1) vardag före önskad avhämtningstid. Frasetti har rätt att förlänga leveranstiden till exempel under säsongshögtider.

10. Leverans av beställning
I kassan kan andra alternativ än avhämtning i Frasetti butik komma att presenteras som alternativ för Kunden vid varje enskilt köptillfälle. Om leverans valts vid beställningstillfället förbinder sig Kunden att ta emot varorna på önskad dag och tid. Om leveransen misslyckas pga. att Kunden angivit fel leveransuppgifter och/eller inte är hemma vid avtalad leveranstidpunkt sker ingen återbetalning. Kunden meddelas i sådana fall var produkterna finns att avhämta.

11. Ångerrätt
Kunden har inte rätt att ångra engångsleveranser av livsmedel.

12. Kontroll av produkterna och reklamationer
Frasetti ansvarar för fel i produkten i enlighet med för var tid gällande lagstiftning. Kunden ska omedelbart efter avhämtning eller mottagandet av beställningen kontrollera att leveransen innehåller de beställda produkterna och att de är felfria. Om Kunden upptäcker att produkten är felaktig ska Kunden meddela detta till Frasetti kundtjänst så snart som möjligt efter att felet upptäcktes. Produkter som reklameras ska bevaras till dess att reklamationen har behandlats, eller på Frasettis begäran returneras till Frasetti.

13. Force majeure
Frasetti frånsäger sig allt ansvar för beställningsförseningar eller andra avtalsbrott som beror på oöverstigligt hinder (force majeure).

14. Tillämplig lagstiftning och behörig domstol
Avtalsparterna ska i första hand sträva efter att genom förhandling lösa eventuella tvister som gäller dessa villkor eller deras tillämpning. Tvister som inte kan lösas genom förhandling mellan avtalsparterna ska lösas vid Malmö tingsrätt i Sverige. Kunden har dock alltid rätt att hänskjuta tvistlösningen till en annan instans som behandlar konsumenttvister. Innan kunden går till domstol eller någon annan instans som behandlar konsumenttvister rekommenderas att Kunden först kontaktar konsumentrådgivningen.

Kunden har även möjlighet att få en tvist gällande köp via webben prövad genom alternativ tvistlösning utanför allmän domstol via Europakommissionens webbaserade ODR-forum för tvistlösning (ODR = Online Dispute Resolution). Mer information om ODR-forumet finns här:

 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage